hot line: 09 4444 8489

TRỤ SỞ CHÍNH SONG TRANG

  • 132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
  • 09 4444 8489
  • support@songtranggroup.vn
  • www.songtranggroup.vn/

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ Hai - Thứ Sáu

  • Sáng: 08h00 - 12h00
  • Chiều: 13h30 - 17h30

Thứ Bảy

  • Sáng: 08h00 - 12h00

* Lưu ý: Thứ bảy không giao dịch tiền mặt

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ & Tên
Số điện thoại
Email
Lời nhắn